مهندسی ورزش پلی است بین علم مهندسی و علوم‌ ورزشی و ما با تخصص در این رشته و حضور در بطن جامعه ورزش سعی در این داشته‌ایم تا بتوانیم در نبود محصولات با کیفیت داخلی در این زمینه، همانند ستاره ای در این تاریکی بدرخشیم و جسورانه راه را برای ورزشکاران هموار کنیم.